Park Przemysłowy
Metalchem

Nowoczesne technologie to czyste korzyści.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:
Park Przemysłowy Metalchem Z góry
Park przemysłowy metalchem

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem (SPPM) to grupa zrzeszająca przedsiębiorców, mająca na celu wzmocnienie swojej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej. Oferujemy wysokiej jakości technologie, konstrukcje i materiały dla szeroko pojętego przemysłu chemicznego, energetycznego oraz przemysłów pokrewnych.

Na terenie około 80 hektarów powierzchni, tworzymy kilka tysięcy miejsc pracy. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, posiadamy własne działy badawczo-rozwojowe, projektowe, technologiczne i produkcyjne realizujące zaawansowane zadania technologicznie i logistycznie. Odgrywamy w świecie kluczową pozycję poprzez wykreowanie ośrodka inteligentnej specjalizacji technologiczno-produkcyjnej.

Lokalizacja Parku jest jednym z jego głównych atutów. Bliskość autostrady A4 i A1, własny port na rzece Odrze, dostęp do lotnisk (Wrocław, Katowice, Kraków) oraz niewielka odległość pomiędzy miastami tj.: Berlin, Warszawa, Praga, Wiedeń to główne czynniki wpływające na atrakcyjności Parku.

Rozwój Stowarzyszenia uzyskujemy dzięki synergii działania i oferowaniu kompleksowych rozwiązań technologicznych, produktowych i usługowych klientom z całego świata.

Jesteśmy przemysłową wizytówką Miasta Opola na arenie krajowej i międzynarodowej.

Park przemysłowy metalchem

Klaster Energetyczny

Misją Klastra jest wdrożenie na Obszarze Działania idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Cele główne Klastra Energetycznego:

Promocja

Promocja możliwości i potencjału prężnie działającego terenu przemysłowego

Rynek

Poszerzenie rynków zbytu

Współpraca

Efektywna współpraca pomiędzy sferą przemysłu i sferą nauki oraz jednostkami samorządowymi

Kontakty

Organizacja spotkań i nawiązywanie kontaktów biznesowych celem dalszego rozwoju

Innowacja

Inicjowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju ich innowacyjności

Synergia

Działając wspólnie zyskujemy więcej

Park Przemysłowy Metalchem

Współpraca

Ułatwiając oraz usprawniając proces opracowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, jak również w celu znalezienia nowych rynków zbytu współpracujemy z:

  • przedsiębiorcami spoza Stowarzyszenia,
  • jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi,
  • Krajową Siecią Klastrów i organizacjami Klastrowymi,jednostkami samorządowymi.
Członkowie
0
Dróg
0 km
Projekty
0 +