Park Przemysłowy
Metalchem

Nowoczesne technologie to czyste korzyści.

Park przemysłowy metalchem
Park Przemysłowy Metalchem Miasto eGmina

Infrastuktura Energetyka

eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. (eGIE) rozpoczęła działalność 1 sierpnia 2006 roku. Firma powstała jako odpowiedź na nieustające wzrosty cen wszelkiego typu energii. Jesteśmy wzorcowym przykładem połączenia nauki z przemysłem. Działając w ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi w całej Polsce, stawiamy sobie za cel wdrażanie rozwiązań teoretycznych w praktyce.

Opieramy swoją działalność na specjalistach, którzy wykorzystując najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na przestrzeni wielu lat, dostarczają naszym klientom rozwiązania prowadzące do jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii.

Park Przemysłowy Metalchem eGmina

Systemy Zarządzania Energią

Optymalizacja Wykorzystania Źródeł Energii

Odnawialne Źródła Energii

Park Przemysłowy Metalchem

Współpraca

Ułatwiając oraz usprawniając proces opracowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, jak również w celu znalezienia nowych rynków zbytu współpracujemy z:

  • przedsiębiorcami spoza Stowarzyszenia,
  • jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi,
  • Krajową Siecią Klastrów i organizacjami Klastrowymi,jednostkami samorządowymi.
Członkowie
0
Dróg
0 km
Projekty
0 +